Reklamace, vrácení zboží, chybějící díl v dodávce

OBSAH:

 • Vrácení zboží
 • Chybějící díl v dodávce
 • Reklamace
 • Reklamační řád

 

Vrácení zboží a reklamace 

Vrácení zboží a reklamace ve zkratce:

– Vrácení zboží je možné do 14 dnů
– Bez poplatků (u nepoškozeného originál obalu a zboží)
– Finanční prostředky u uznané reklamace vracíme do 14 dnů.
– Finanční prostředky u stornové objednávky před odesláním zboží vracíme do 3 dnů.
– Reklamační doba 30 dní.

 

Vrácení zboží

Možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů zakládá § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž se jedná o úpravu náležející ke speciálním ustanovením, které lze, v souladu s § 1810 občanského zákoníku, použít pouze v případě smluv uzavíraných mezi podnikatelem a spotřebitelem (osobou jednající mimo rámec podnikatelské činnosti, dle § 419 občanského zákoníku).

Postup vrácení zboží:

1. Pro vrácení zboží, hlavně pokud se jedná o větší rozměry zboží jako například stan, nás prosím kontaktujte pred odoslaním. (Kontakty níže)

2. Vyplňte formulář a odešlete na email: info@halove-centrum.cz nebo poštou – doporučene na adresu: Ha atto s.r.o., Nové Sady 988/2, Brno 602 00.

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy zde

3. Posílejte vyplněný formulář předem na email nebo poštou. Před odesláním zboží. Rádi vás usměrníme jak vrátit větší balení

U větších zásilek není nutné posílat zboží do 14 dní, stačí vyplníte-li formulář a pošlete na email do 14 dnů.

Všechny podmínky o vrácení naleznete v všeobecných podmínkách v článku 3. Odkaz na VOP zde.

W

Telefonní kontakt

tel: 704 266 233

V

Sídlo společnosti

Ha atto s.r.o.
Nové Sady 988/2, Brno 602 00

[

E-mail

info@halove-centrum.cz

Chybějící díl v dodávce

V případě že zásilka dorazila a něco v ní chybí kontaktujte nás:

W

Telefonní kontakt

tel: 704 266 233

V

Sídlo společnosti

Ha atto s.r.o.
Nové Sady 988/2, Brno 602 00

[

E-mail

info@halove-centrum.cz

Reklamace zboží

 

Reklamaci vyřizujeme nejpozději do 30 dnů.

Při uznané reklamaci vracíme finance do 14 dnů.

 

Před reklamováním

Pokud došlo k poškození zboží přesvědčte se, že bylo zboží používáno v rámci podmínek používání.

Pokud se jedná o rozměrnější zboží, tak nás předem kontaktujte.

Rádi vás nasměrujeme na reklamaci nebo opravu

 

 

Formulář – Reklamační list

W

Telefonní kontakt

tel: 704 266 233

V

Sídlo společnosti

Ha atto s.r.o.
Nové Sady 988/2, Brno 602 00

[

E-mail

info@halove-centrum.cz

Reklamační řád

Prodávajícím je společnost

Obchodní jméno: Ha atto s.r.o.Sídlo společnosti: Nové Sady 988/2, Brno 602 00Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80410.

IČO: 02139634 / plátci DPHBankovní účet: CZK 2400602333/2010

 

Adresa k zasílání písemností – reklamací, odstoupení od smluv:

Ha atto s.r.o., Nové Sady 988/2, Brno 602 00

U větších rozměrů zasílaného zboží – paletový rozměr je nutno nás předem kontaktovat

 

Reklamace jsou vyřizovány podle platných právních předpisů České republiky a dle Reklamačního řádu.

Záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv je stanovena na minimálně 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy – pokud neni uvedeno jinak.

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího.

Při uplatnění záruky se kupující ujistí že používal věc v rámci podmínek používání. 

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od začátku reklamačního řízení. Prodávající sdělí výsledek vyřízení reklamace kupujícímu v zákonné lhůtě a to písemně e-mailem nebo poštou.

Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách nebo byl převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyňaty chyby způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením s výrobkem.

Při reklamaci – kupující doloží fakturu, záruční list nebo jiný doklad prokazující zakoupení reklamovaného zboží nebo služby u Prodávajícího. Kupujícímu při uplatňování reklamace popíše vadu zboží nebo služby.

V případě, že kupující reklamuje zboží nebo službu jinak než osobně, je Kupující odpovědný za stav během přepravy.Kupující je povinen sdělit prodávajícímu před odesláním stav zásilky a stav reklamovaného balíku – z důvodu aby nepřevzal poškozenou zásilku během přepravy.

Kupující zasílá zboží spolu s detailním popisem vady zboží a dokladem prokazujícím zakoupení zboží od Prodávajícího (například doklad o zaplacení, faktura, záruční list).

Zboží v případě reklamace doporučujeme poslat doporučenou formou. Zboží Prodávající doporučuje nezasílat formou dobírky, která nebude ze strany Prodávajícího převzata.

POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající je vydat při uplatnění reklamace spotřebiteli potvrzení o uznání nebo zaměstnání reklamace.

Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od začátku reklamačního řízení. Prodávající sdělí výsledek vyřízení reklamace kupujícímu v zákonné lhůtě a to písemně e-mailem nebo poštou.

Pokud povaha výrobku neumožňuje doručit výrobek prodávajícímu (určené osobě), spotřebitel může při uplatnění reklamace požadovat odstranění vady na místě, kde se výrobek nachází nebo si s Prodávajícím (určenou osobou) dohodnout způsob přepravy výrobku.

PRÁVA KUPUJÍCÍHO

Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, nevzniknou-li tím Prodávajícímu nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné starosti.

VYMEZENÉ PODMÍNKY U SKLADOVÝCH STANŮ (uvedeno také v VOP)

Barevný odstín se u PVC materiálů může časem měnit. Toto není považováno za vadu.

u PVC plachty mohou časem vznikat mikrotrhliny. Je to dáno materiálem a funkčnost stanu to nijak neoplyvňuje. Na mikro trhliny se nevztahuje záruka.

Podmínky používání skladových stanů:

PŘÍPRAVA STAVBY

 • Skladové stany a skladové haly jsou dočasná budova, a neměly by se používat nepřetržitě.
 • Umístěte stan do velké vzdálenosti od vodárny, elektrické rozvedny a vedení, plynové stanice a jej vedení
 • Pro připevnění konstrukce je třeba dokoupit další kotvy uzpůsobené pro váš podklad, ke kterému bude stan kotven
 • Skladový stan lze umístit na trávu, beton, dlažbu

POUŽÍVÁNÍ

 • Vyskytnou-li se nepříznivé povětrnostní podmínky, je třeba stan okamžitě demontovat.
 • Při špatném počasí musí být všechny zipy musí být vždy zcela zapnuty nebo odepnuty až po vrch, hrozí poškození plachty.
 • Kryt musí být správně natažen. Takto zabráníte hromadění vody na střeše, a tedy – zhroucení montované haly.
 • Nezabudnite pravidelne odstraňovať všetku vodu, ktorá sa hromadí.
 • V zimě se na střeše může hromadit padající sníh. Je nutné sníh odklízet, abyste předešli poškození.
 • Vítr nad 40 km/h může stan poškodit, proto když dojde, rozeberte jej nebo zajistěte plachtu.
 • Je odpovědností uživatele, aby náležitě chránil mobilní stan před poškozením a aby nezpůsobil škody lidem, kteří ji používají, a na majetku v něm uloženém.
 • Uvnitř stanu není dovoleno svařovat a používat otevřený oheň, ohřívače s otevřeným ohněm. Pokud používáte ohřívače, umístěte je do vzdálenosti nejméně 1,5 metru od plachty.

MONTÁŽ

 • Skladový stan nestavte za špatných povětrnostních podmínek – silný déšť, silný vítr už vůbec ne sněžení
 • Při stavbě se musí postupovat podle návodu
 • Minimální teplota pro stavbu je 15°C. Při nižší teplotě může praskat plachta
 • Stan musí být připevněn k zemi se všemi otvory umístěnými v nohou.
 • Používejte originální prvky

DEMONTÁŽ

 • Skladový stan by se měl skládat a balit, až když je zcela suchý. Mohou se tvořit plísně

ZÁRUKA: 24 měsíců

 • Záruka se vztahuje pouze na události, které vzniknou v souladu s montážními pokyny a podmínkami používání.
 • Záruka se nevztahuje na škody způsobené nedbalostí nebo nesprávným použitím.
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení spotřebního materiálu, jako jsou gumičky a šrouby.